Nge Lay

1979, Pyin Oo Lwin, Myanmar

Nge Lay, born in Pyin Oo Lwin, Myanmar, is a multi-media artist with a particular interest in performance and photography. She graduated with a Bachelor’s degrees in Fine Art from the National University of Art and Culture in 2003, as well as in Economics from the Yangon East University in 2004.

Nge Lay has been an active participant in many exhibitions in Myanmar since 2002, and since 2009 her photographic works have been included in several notable art projects in Singapore, Korea, and Vietnam. In 2011, she had her first solo show in Tokyo, Japan, and in January 2012 she was a finalist in the Sovereign Art Asia Prize in Singapore. She also took part in the Singapore Biennale 2013.

เนียง เลย์   

เกิด พ.ศ. 2522, พิน อูล วิน พำนักและทำงานที่ กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์​

เนียง เลย์ เป็นศิลปินที่ทำงานสื่อผสมและมีความสนใจเป็นพิเศษในสื่อศิลปะการแสดงสด และงานภาพถ่าย ปี พ.ศ. 2546 เธอจบการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเมียนมาร์ ปี พ.ศ. 2547 จบการศึกษาปริญญาตรีอีกใบ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยย่างกุ้งตะวันออก

เนียง เลย์ กับ สามี อัง โก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในบ้านเกิดของเขา ที่ หมู่บ้านต่วยดัน ห่างออกไปจากเมืองย่างกุ้งถึง 340 กิโลเมตร ที่ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนคือ การออกสำรวจป่าไม้และทำถ่านหุงต้ม แต่เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตกระสุนปืน ผู้คนจึงอยู่ด้วยความหวาดกลัว และไม่กล้าออกไปติดต่อขอความช่วยเหลือกับคนนอกหมู่บ้าน ด้วยเกรงจะไปกระทบกระเทือนให้ภาครัฐไม่พอใจ ทั้งสองใช้เวลา 2 ปี ในการเก็บเงินจนเกิดเป็นโครงการ “หมู่บ้านศิลปะต่วยดัน the 1st Thuye’dan Village Art Project” ในปี พ.ศ. 2550 และจากนั้นก็ได้มีเพื่อนศิลปินร่วมสมัยของเมียนมาร์เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก จนเกิดโครงการหมู่บ้านศิลปะในหลายพื้นที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556

เนียง เลย์ มักจะหยิบภาพหรือสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันรอบตัว มาถ่ายทอดความคิดเกี่ยวชีวิตของผู้คน ประเทศและอัตลักษณ์ของเธอเอง งานภาพถ่ายของเธอทั้งบอกเล่าเรื่องราว สะท้อนจิตวิญญาณผู้ที่ถูกบันทึก ในเวลาเดียวกันก็ดูราวกับเรื่องเล่าแบบนิยาย เธอมักใช้แสงและเงา เพื่อสร้างทั้งความเงียบและอารมณ์กดดันที่พลุ่งพล่านอยู่ภายใน งานของเธอสะท้อนความกดดันบางอย่างที่ยังคงดำเนินอยู่ในสังคมพม่า ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ของชนกลุ่มต่าง ๆ และระบบการศึกษาของประเทศ

เธอแสดงงานอย่างต่อเนื่องในเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เธอได้รับเชิญให้ร่วมแสดงงานในเวทีศิลปะนานาชาติอย่างต่อเนื่อง งานเหล่านั้นรวมถึง ปี พ.ศ. 2553  International ORANGE Photo Festival ฉางชา, ประเทศจีน และ The Almaz Collective Art Studio ฮานอย เวียดนาม, ปี พ.ศ. 2554  นิทรรศการเดี่ยว The Relationship Between the Great Nothing, Youkobo Art Space โตเกียว, ญี่ปุ่น, ปี พ.ศ. 2555 Myanmar Malaysia Performance Art Exchange กรุงกัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, ปี พ.ศ. 2555 นิทรรศการ Women in Between: Asian Women Artists 1984 -2012 ที่ Fukuoka Asian Art Museum, ปี พ.ศ. 2556 เทศกาลศิลปะสิงคโปร์ เบียนนาเล่ สิงคโปร์ ฯลฯ